شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات زدمیلو

مشتری عزیز زدمیلو لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی زدمیلو به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‏‌سایت زدمیلو هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری زدمیلو و سایر خدمات ارائه شده توسط زدمیلو به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات زدمیلو است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین زدمیلو از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

www.warsazan.com